logo
☆☆ Abstract submission starts on 1st May 2018 ☆☆ Annual conference dates 7th,8th,9th December 2018 Mangalore.

Organizing Committee

img1

Dr A J Shetty

President, Laxmi Memorial Education Trust Chief Patron

img1

Dr C R Kamath

Patron

img1

Dr M P Shenoy

Patron

img1

Dr R N Sujir

Patron

img1

Dr B Manohar Rao

Patron

img1

Dr Sudhir Hegde

Organising Chairman

img1

Dr Vijay Pai

Organising Co-Chairman

img1

Dr Sai Giridhar Kamath

Organising Co-Chairman

img1

Dr Ajay Kudva

Organising Secretary

img1

Dr Vikram Jain

Organising Secretary

Senior Advisory Board

Dr. Jayaprakash Khandige
Dr. T. Rathnakar
Dr. Prashanth Shetty
Dr. M Gurudutt Kamath
Dr. Rama Mohan Rao
Dr. F E A Rodrigues
Dr. Jayaram Shetty
Dr. M Manjunath Kamath
Dr. Govind Raj

Registration Committee

Dr. Rajani
Dr. Asha Achar
Dr. Devika P
Dr. Vasanthi Kotian
Dr. Anupama Karanth
Dr. Vidya Hegde
Dr. Anupama B
Dr. Rashmi Bhat
Dr. Gladys Rodrigues

Scientific Committee

Dr. Sai Giridhar Kamath
Dr. Sudhir Hegde
Dr. Vijay Pai
Dr. Norman Mendonca
Dr. Shobha Pai
Dr. Badrinath Talwar
Dr. Cynthia Arunochalam
Dr. Vishnu Prabhu
Dr. Uma Kulkarni
Dr. Soujanya K
Dr. Rashmi Jain
Dr. May D’Souza
Dr. Sarita Gonsalves
Dr. Tina Mendonca
Dr. Rashmi Shetty
Dr. Subrahmanya

Food & Banquet Committee

Dr. Ajay R Kamath
Dr. Vishnu Prabhu
Dr. Sumana Kamath
Dr. Rajesh R Nayak
Dr. Hrishikesh Amin
Dr. Harish Shetty
Dr. Ashwin Nayak Sujjr
Dr. Sandeep Shenai
Dr. Vasanth Pai
Dr. Ajay Kudva
Dr. Krishna Prasad Khandige
Dr. Harikrishna Kamath

Inauguration and Awards Ceremony

Dr. Ajay Kamath
Dr. Akansha Shetty
Dr. Sheetal Savur
Dr. Sunayana Bhat
Dr. Ajith Kumar Adyanthaya
Dr. Durgaprasad
Dr. Pallavi

Website and Communication

Dr. Shibin Girish
Dr. Harsha Pai
Dr. Vinay P G

Transport and Accommodation

Dr. Ashutosh Boloor
Dr. Sripathi Kamath
Dr. Sudheendra A N
Dr. Nameeth D'souza
Dr. Nagendra Nayak Sujjr

Entertainment

Dr. Divyalakshmi K S
Dr. Prajakta Kulkarni
Dr. Maya Natarajan
Dr. Asha Putturaya
Dr. Rathi B
Dr. Shashikala Rao
Dr. Anitha Kiran
Dr. B C Vasanthi
Dr. Susan D'Souza
Dr. Soumya S D

Trade

Dr. Vikram Jain
Dr. U R Shenoy
Dr. Kishor Krishna I
Dr. Gururaj B
Dr. Vijay Pai
Dr. Ajay KudvaCopyright©KOSSCIENTIFIC.IN